Aktivitete për Ditën Botërore të Fëmijëve

Projekti Erasmus "Fully Avoid Bully" 
Aktivitete për Ditën Botërore të Fëmijëve - 20 nentor

Te nderuar,
Shkolla jone si pjese e projektit ''Fully Avoid Bully'' 2020-1-IT02-KA229-079166_5, ne koordinim me shkollat tjera te cilat jane pjesë e projektit ''Fully Avoid Bully'' , me rastin e Ditës Botërore të Fëmijëve - 20 Nëntor, organizoi një ekspozitë virtuale të vizatimeve të fëmijëve me temë "Miqësia sot". Vizatimet u mblodhën përmes padlet.com dhe u botuan në faqen e veçantë të internetit  dhe  Qëllimi i kësaj ekspozite është të tregojë mënyrën se si fëmijët e kuptojne miqësinë ne kete kohe pandemie, në kohën kur procesi i shoqërimit është i kufizuar dhe procesi arsimor zhvillohet nga internet me mesim ne distance. Në kuadër të projektit “Fully Avoid Bully” shkolla fillore "25 Maj" ka përgatitur nje prezantim te shkurter per Diten Boterore te Femijeve me qellim te informimit te nxenesve per Diten Boterore te Femijeve si dhe me te drejtat e femijeve ne pergjithesi. Prezantimi eshte publikuar në uebfaqen e shkollës si dhe në lidhjen .
Informata shtesë ju mund të gjeni informacione në uebfaqen e shkollës sonë .